برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت بورس در 20 تير 86

مجمع عمومي عادي سالانه شركت بورس اوراق بهادار تهران ساعت 9 صبح چهارشنبه 20 تير 1386 در مجموعه فرهنگي تلاش، واقع در خيابان وليعصر(نرسيده به چهار راه پارك وي) برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شركت بورس اوراق بهادار ، كارت ورود به جلسه از 8 صبح روز برگزاري مجمع به سهام داران تحويل خواهد شد .

هم چنين هيچ سهام داري نمي تواند وكالت سهام داران ديگر را به نحوي كه به همراه سهام خود بيش از 5/2 درصد از سهام شركت شود ، در مجامع عمومي به عهده گيرد.

پرداخت سود نقدي يك هفته پس از مجمع و فقط با واريز به حساب بانكي سهام داران آغاز خواهد شد و سهام داراني كه تا كنون شماره حساب بانكي خود را براي واريز سود سهام اعلام نكرده اند بايد فرم مخصوص مندرج در آگهي مجمع را تكميل و به آدرس هاي ا علام شده ارسال كنند.

 

دستور جلسه مجمع در شش محور و به شرح زير اعلام شده است :

1-    استماع گزارش هاي هيات مديره ، حسابرس و بازرس قانوني شركت مربوط به عملكرد دوره 3ماه و 15 روزه منتهي به 29 اسفند 1385

2-  بررسي و تصميم گيري درباره ترازنامه 29 اسفند 1385 و صورت حساب سود و زيان و عملكرد دوره مالي 3ماه و 15 روزه منتهي به 29 اسفند 1385

3-    تصميم گيري درباره تقسيم سود  و ايجاد اندوخته هاي پيشنهادي هيات مديره

4-    تعيين بازرس قانوني براي يك سال آينده و تعيين حق الزحمه وي

5-    تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت

6-    تعيين حق حضور  و پاداش اعضاي هيات مديره

/ 0 نظر / 4 بازدید