آغاز عرضه اوليه سهام شركت ايرالكو از 12 خرداد

مدير بازار شركت بورس اوراق بهادار تهراناعلام كرد : عرضه اوليه سهام شركت آلومينيوم ايران از 12 خرداد آغاز خواهدشد.

به گزارش ايران بورس ، نشست هماهنگي عرضه سهام شركت آلومينيوم ايران ( ايرالكو ) در ساختمان شركت بورس اوراق بهادار تشكيل شد.

صحرايي افزود : در اين نشست پس از بررسيآخرين وضعيت اطلاعات و صورت‌هاي مالي شركت ، درباره مراحل عرضه سهام تصميم گيري شد.

وي تصريح كرد : بر اين اساس ابتدا بايدتعهد نامه شركت مادر تخصصي در خصوص پرداخت هر گونه بدهي مالياتي كه در صورت هايمالي براي آن ذخيره منعكس نشده تا تاريخ عرضه سهام ارائه و اطلاعات تكميلي در خصوصپيش بيني سال مالي منتهي به 29/12/1386 به بورس تحويلشود.

صحرايي با بيان اين كه برنامه بازديدنمايندگان شركت هاي سرمايه گذاري و كارگزاران از شركت ايرالكو و بازديد از نحوهفعاليت هاي اين شركت اواخر هفته آينده انجام مي شود يادآور شد :جلسه معرفي شركت نيزهفته نخست خرداد در تهران برگزار و سهام اين شركت از دوازدهم خرداد به بعد عرضهخواهد شد.

مديربازار شركت بورس اوراق بهادار تصريح كرد : در عرضه اوليه سهام اين شركت ، پنج درصداز سهام براي كشف قيمت عرضه خواهد شد.

 براي اطلاع از وضعيت مالي وسودآوري شركت مي توانید جزئيات صورت های مالی حسابرسی نشده این شرکت را  با راست كليك بر روی پيوند زير و سپس انتخاب گزينه  Save Target As  در رایانه ذخيره نمائيد.

صورت های مالی حسابرسی نشده ی شركت آلومينيوم ايران- ايرالكو

  

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید