سود هر سهم شرکت بورس 110 ریال تصویب شد

در مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق بهادار تهران، تعلق سود نقدی 110 ریالی برای هر سهم، به سهامداران بورس تهران تصویب شد.

 به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران - روز دوشنبه 26 خرداد93 ، مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران با حضور بیش از 75 درصد از سهامداران تشکیل شد.

در ابتدای جلسه علیرضا عسگری مارانی  به عنوان رئیس جلسه مجمع، رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق بهادار تهران را با حضور بیش از 75  درصد از سهامداران اعلام کرد.

رییس جلسه از آقایان امید قائمی از طرف گروه نهادهای مالی، نصرالله برزنی از طرف گروه کارگزاران  به عنوان ناظرین جلسه، ابوالفضل متین به عنوان دبیر جلسه و دکتر محمدرضاعربی به عنوان نماینده سازمان بورس برای حضور در جایگاه دعوت کرد.

همچنین  دکتر قالیباف اصل به عنوان مدیرعامل واعضای هیات مدیره و رضا یعقوبی نماینده بازرس قانونی از موسسه حسابرسی بهراد مشار خواست تا در جایگاه قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش درمجمع بورس اوراق بهادارعلاوه بر تقسیم سود نقدی 110ریالی به ازای هر سهم، صورتهای مالی منتهی به 29/ 12/ 1392در محل پژوهشکده نیرو بررسی و به تصویب رسید.

گفتنی است: در مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق بهادار تهران روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. موسسه حسابرسی "بیات رایان" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی "رهیافت و همکاران" نیز به عنوان بازرس قانونی علی البدل تعیین شدند. همچنین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای هیات مدیره در جلسات به تصویب رسید. لازم به ذکر است: در این جلسه دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس تهران عملکرد بورس تهران را در سال گذشته در 4 بخش معرفی شرکت، وضعیت بازار، دستاوردها و برنامه های آتی تشریح کرد. 

/ 0 نظر / 34 بازدید