پذیرش شرکت سیمان فارس نو در بورس اوراق بهادار

  1. اساسنامه‌ی شرکت، مطابق اساسنامه‌ی نمونه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اصلاح و تصویب شود.
  2. سهام شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
  3. تعهد عرضه‌ی حداقل 15 درصد از سهام شرکت در عرضه‌ی اولیه از سهامدار عمده (سیمان فارس و خوزستان) اخذ شود و قرارداد فیمابین با شرکت تأمین سرمایه یا کارگزار متعهد خرید بابت عرضه‌ی سهام به میزان حداقل فوق و در مهلت مشخص شده در دستورالعمل پذیرش ارائه شود. چنانچه دستورالعمل عرضه اولیه قبل از عرضه سهام این شرکت به تصویب رسید، روش عرضه سهام سیمان فارس نو نیز به صلاحدید بورس و طبق دستورالعمل مزبور خواهد بود.
  4. مصوبه‌ی هیئت مدیره‌ی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامدار عمده‌ی شرکت سیمان فارس نو) در خصوص انتقال طرح سیمان خرامه به شرکت سیمان فارس نو ارائه شده و در امیدنامه به‌اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده شود.
  5. ارائه‌ی تعهد سهامدار عمده‌ی شرکت مبنی بر اینکه «در صورتی‌که دعاوی دیگری مربوط به دوره‌ی قبل از تاریخ درج وجود داشته و اعلام نشده باشد، و نیز پرداخت مابه‌التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره‌ی مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی‌های سنوات قبل تا تاریخ عرضه‌ی اولیه‌ی سهام شرکت که افشا و اعلام نشده باشد، را جبران نماید و به شرکت اجازه دهد تا این مبالغ را به حساب سهامدار عمده منظور نماید
  6. قرارداد مربوط به ماده‌ی 37 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه منعقد شود و رونوشت آن به بورس ارائه شود.
  7. شرکت متعهد شود هرگونه اطلاعاتی که با توجه به دستورالعمل افشای اطلاعات تا زمان عرضه‌ی سهام ضرورت دارد، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود.
/ 0 نظر / 3 بازدید