پیام قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد به نمایشگاه بین الملی بورس، بانک و بیمه

در پیام "خوان کلوسه" آمده است : توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش رو در جهان معاصر است ، این مهم ابعاد گوناگونی دارد که یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی است.

تاکید سازمان ملل و کشورها بر اهداف هزاره و توجه به توسعه زیر ساخت های مالی – اقتصادی کشورها، یک رویکرد به جا و در خور توجه است.

تقویت بنیه اقتصادی کشورها و مشارکت مردم در برنامه های اقتصادی در جهت مبارزه با فقر و ایجاد عزم عمومی برای تغییر رویه در نظام های مالی به بهبود کیفیت زیست منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از پیام قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت تشویق مردم برای ورود به بازار سرمایه و آشنایی ایشان با ادبیات حرفه ای مالی با برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه قابل ستایش است.

لازم است تا این تلاش ها به مردم و فضای جهانی به عنوان یک عملکرد قابل تکرار برای سایر جوامع زیستی و کشورها معرفی گردد.

در پایان این پیام آمده است: تلاش این سازمان به منظور جلب مشارکت مردم و ورود موثر آنها به عرصه فعالیت های اقتصادی، اهرمی برای از بین بردن فقر در جهان است.

/ 0 نظر / 6 بازدید