افزایش دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم

 دامنه مجاز نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، در راستای سلسله اقدامات مستمر انجام شده درخصوص افزایش نقد شوندگی و عمق بخشی به  بازار سرمایه کشور، با پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران و تایید هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ دوشنبه مورخ 7/4/1389 دامنه نوسان قیمت سهام از 5/3 به 4 درصد و برای حق تقدم سهام مذکور از 7 به 8 درصد افزایش می یابد.

امید است با اجرای شرایط جدید محدودیت نوسان قیمت، شاهد روان شدن بیشتر معاملات و بهبود نقد شوندگی باشیم.  

/ 0 نظر / 4 بازدید