دکتر احمدپور به ریاست دانشگاه مازندران منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری دکتر احمد احمدپور به عنوان رییس جدید دانشگاه مازندران منصوب گردید.

دکتر احمدپور دانشیار پایه 27 دانشکده حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران است که سوابق متعددی در این دانشگاه دارد و پیش تر معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم انسانی ،مدیر پژوهشی، مدیر آموزشی و مدیر گروه حسابداری در دانشگاه مازندران بود.

ایشان سابقه ی عضویت در هیئت مدیره و معاون اجرایی بورس کشور را نیز دارا هستند که با حکم وزیر اقتصاد و تایید رییس جمهوری،مدت چهار سال در این سمت مشغول فعالیت می باشند. مدیریت بورس منطقه ای مازندران نیز از دیگر سوابق اجرایی ایشان به حساب می آید.

تالیف پنج جلد کتاب مهم درسی و انتشار بیش از 50 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و ارایه چندین مقاله و ایراد سخنرانی های علمی در داخل و خارج از کشور،به همراه استاد راهنمایی حدود 100 پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف کشور جزو سوابق علمی و تحقیقی دکتر احمدپور محسوب می شود.

آخرین افتخار ایشان نیز انتخاب مقاله شان به عنوان مقاله ی برتر دنیا در سال 2009 از سوی انجمن حسابداران آمریکاست.در همین راستا بهار امسال از ایشان در کشور فرانسه قدردانی شد.

ما نیز با توجه به شناخت کامل از سوابق درخشان آقای دکتر احمدپور، از انتخاب مدیر مدبری چون ایشان به خود می بالیم و خدای بزرگ را شاکریم که بار این مسئولیت سنگین را بر دوش فردی نهاده که از شایستگی، توان، تجربه و تعهد کافی برای قبول و انجام احسن آن برخوردار است. بی شک تعهد، دانش،سخت کوشی، کارآمدی، مهربانی، خوشرویی و شکیبایی ایشان موجب خواهد شد تا دانشگاه مازندران افق های  وسیع تری را به نظاره بنشیند.

/ 0 نظر / 2 بازدید