اطلاعيه تغيير حجم مبناي شركت هاي بزرگ

فعالان محترم بازار سرمايه استحضار دارند كه در بازار رقابتي (كارا)، قيمت نتيجه تصميم و اقدام گروه زيادي از خريداران و فروشندگان است و اجماع آنان را نشان مي دهد. در بورس اوراق بهادار ايران حجم مبنا به منظور اطمينان از اين‌كه تغيير قيمت‌ سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس حاصل از معامله حداقل تعداد معيني از سهام شركت مي باشد، تعريف و براي محاسبه آن ضريب هشت درهزار درتعداد سهام تمام شركت‌ها صرف ‌نظر از اندازه آن ها اعمال گرديد. با عنايت به اين‌كه در مورد شركت‌هاي بزرگ هدف مذكور با حجم مبناي كمتري نيز حاصل مي‌شود، لذا هيئت مديره شركت بورس تصميم گرفت ضريب محاسبه حجم مبناي شركت‌هايي كه سرمايه آن ها بيشتر از 3000 ميليارد ريال مي‌باشد را از هشت در ده‌ هزار به چهار در ده‌ هزار كاهش دهد. بر اين اساس از تاريخ 2/4/86 ضريب محاسبه حجم مبناي 11 شركت  زيربه چهار در ده‌هزارتغيير مي‌يابد:

فولاد مباركه اصفهان – سايپا – سرمايه گذاري غدير- ملي صنايع مس ايران – ايران خودرو- بانك پارسيان – سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي – سيمان فارس خوزستان – گروه بهمن سرمايه گذاري بانك ملي ايران –  مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران

 

 

                                                                                   

 

/ 0 نظر / 3 بازدید