ارتقا، انتقال و حذف برخی از شرکت‌ها توسط هیات پذیرش

وی ادامه داد: شرکت قطعات اتومبیل ایران از تابلوی اصلی به تابلوی فرعی بازار اول و شرکت­های نوسازی ساختمان تهران، سیمان کارون و پتروشیمی اصفهان از بازار اول به بازار دوم بدلیل نداشتن الزامات و معیارها انتقال یافتند.

معاون ناشران و اعضاء بورس تهران با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار تهران در جهت رعایت ماده‌ی 41 دستورالعمل پذیرش، شرکت‌هایی که فاقد الزامات پذیرش بورس می­باشند را نیز به هیات معرفی می نماید تاکید کرد: هیات پذیرش پس از بحث و بررسی با لغو پذیرش شرکت­های پشمبافی توس، ایران گچ، کاشی اصفهان، مهندسی فیروزا، صنعتی و شیمیایی رنگین و تولی پرس از فهرست بورس تهران موافقت نمود و مقرر شد که به شرکت­های پلی اکریل ایران، پارس الکتریک، فرآورده های نسوز پارس و کمباین سازی ایران یک‌ سال فرصت داده شود تا شرایط و الزامات تعیین شده در دستورالعمل پذیرش را مرتفع سازند در غیر اینصورت در طبقه‌بندی سال آینده نسبت به لغو پذیرش این شرکت ها اقدام خواهد شد.

وی یادآور شد: در این جلسه مقرر شد که با توجه به مهلت ارائه شده به گروه صنعتی سدید در سال قبل،  در خصوص ابقا یا حذف شرکت یاد شده نیز در پایان تیرماه تصمیم‌گیری صورت ‌پذیرد.

لازم به ذکر است مطابق ماده‌ی 46 دستورالعمل پذیرش، شرکت‌های لغو پذیرش‌شده می­توانند درخواست تجدید نظر خود را حداکثر ظرف 10 روز نسبت به رای هیات پذیرش به هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. همچنین مطابق ماده‌ی 56 دستورالعمل پذیرش، شرکت‌هایی که از فهرست بورس تهران لغو پذیرش می شوند به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

/ 0 نظر / 33 بازدید