امیدنامه‌ی مخابرات ایران در دسترس عموم قرار گرفت

پیش‌نویس امیدنامه‌ی شرکت مخابرات ایران با سرمایه‌ی 36.967 میلیارد ریال پس از انجام پاره‌ای از اصلاحات، برای اطلاع عموم منتشر شد.       ویراست اولیه‌ی این امیدنامه به‌همراه گزارش پیشنهاد پذیرش سهام شرکت مخابرات ایران در جلسه‌ی 26 اسفند 1386 هیئت پذیرش اوراق بهادار (هیئت) مطرح شد و در همان جلسه با تصویب هیئت در فهرست نرخ‌های تابلوی فرعی بازار اول پذیرفته شد. گفتنی است شرایط پذیرش مصوب شرکت مخابرات ایران در بخش 4 امیدنامه‌ی مذکور منعکس شده است. همچنین، به‌استناد ماده‌ی 33 دستورالعمل پذیرش، مهلت احراز شرایط مزبور و درج در فهرست نرخ‌های بورس از 26 اسفند 1386 به مدت 6 ماه (26 شهریور 1387) است. علاقمندان می‌توانند پیش‌نویس امیدنامه‌ی مزبور را از پیوند زیر دریافت نمایند: 

پیش‌نویس امیدنامه پذیرش و درج شرکت مخابرات ایران در بورس اوراق بهادار تهران

/ 0 نظر / 5 بازدید