بانک پاسارگاد درج شد

بانک پاسارگاد با نماد وپاسار در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش مدیریت پذیرش اوراق بهادار و بنا به مصوبه‌های 17 بهمن 1389 و 29 خرداد 1390 هیئت پذیرش اوراق بهادار، بانک پاسارگاد در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌های مزبور، از تاریخ پانزدهم مرداد 1390 ، به عنوان چهارصد و شصت و سومین شرکت پذیرفته شده در بخش «واسطه‌گری‌های مالی» گروه «واسطه‌گری‌های پولی» و طبقه‌ی «سایر واسطه‌گری‌های پولی»، با کد «11-19-65» و نماد «وپاسار» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج می‌شود. امیدنامه‌ی پذیرش و درج این شرکت از پیوند زیر قابل دریافت است.

 امیدنامه پذیرش و درج بانک پاسارگاد در بورس اوراق بهادار تهران

/ 0 نظر / 17 بازدید