بورس اوراق بهادار سهامدارانش را به مجمع فراخواند

وی ادامه داد: سود محقق شده هر سهم شرکت برای سال مالی گذشته 427 ریال (معادل 10 میلیارد و 800 میلیارد تومان است که با توجه به اعمال افزایش سرمایه 4.5 میلیارد تومانی در سال گذشته و لزوم اندوخته 20 و 5 درصدی احتیاطی و قانونی، پیشنهاد هیئت مدیره تقسیم سود 10 تومانی به هر سهم شرکت خواهد بود که در مورد این پیشنهاد، مجمع تصمیم گیری خواهد کرد. )
به گفته وی مکان دو مجمع فوق هم پژوهشگاه نیرو تعیین شده و طی آن بیش از 6 هزار سهامدار حقوقی و حقیقی درباره تصویب صورت های مالی و میزان تقسیم سود تصمیم گیری خواهند کرد.
یادآور می شود، در سه مجمع گذشته شرکت‌ سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران که در فرودین 86،اردیبهشت 87 و فروردین 89 برگزار شده به ترتیب 25 ، 30 و 20 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید