تداوم فعاليت بورس هاي استاني

 

دفاتر بورس اواراق بهادار در مراكز استان ها به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

روابط عمومي بورس اوراق بهادار تهران_ با عنايت به سوالات سهامداران گرامي در خصوص دسترسي آنها به بازار سرمايه در استان ها و چگونگي فعاليت بورس هاي منطقه اي به استحضار مي رساند دفاتر بورس اوراق بهادار در مراكز استان ها فعال است و به فعاليت هاي خود در زمينه نظارت بر كارگزاران،پاسخگويي به سهامداران و انجام امور پذيرش شركت هاي استاني ادامه خواهد داد.با اين وجود با توجه به فراهم شدن امكانات سخت افزاري، نرم افزاري و زيرساخت هاي مخابراتي، به تدريج ايستگاه هاي معاملاتي از تالارها به دفاتر يا تالارهاي معاملاتي كارگزاران منتقل خواهد شد.

قابل ذكر است در حال حاضرسهامداران و سرمايه گذاران براي ارايه سفارش هاي خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت به دفاتر كارگزاران مراجعه مي نمايند و با استقرارايستگاه هاي معاملاتي در دفاتر كارگزاران انتظار مي رود سفارش ها با سرعت بيشتري انجام شود و با تمركز زدايي دسترسي مردم تسهيل شود.

همچنين اين سياست در تهران نيز با انتقال ايستگاه هاي معاملاتي تالار سعدي به دفاتر كارگزاران در حال انجام است و اميد مي رود منجر به بهره وري نيروي انساني كارگزاري ها و حذف تردد هاي اضافي شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید