آمار تالار ساری در دو هفته ی ابتدايی بهمن ۸۶

 در هفته ي منتهي به سوم بهمن ماه 1386 ،بيش از 4 میلیون سهم به ارزش بيش از 13 ميليارد ريال در تالار بورس ساري مبادله گرديد كه از اين ميزان حدود 44 درصد مربوط به خرید و 56 درصد مربوط به فروش سهام بود.

در هفته منتهي به چهارشنبه، دهم  بهمن ماه 86 ، بيش از 7 میلیون و 144 هزار سهم به مبلغ بيش از 26 ميليارد و 510 ميليون ريال در تالار بورس ساري داد و ستد شد كه حدود 32 درصد مربوط به خرید و 68 درصد مربوط به فروش سهام بود.

ارزش ريالي معاملات در تالار ساري از ابتداي سال 86 تاكنون به بيش از 1000 ميليارد و 14 میلیون و 916 هزار ريال رسيده و متوسط ارزش معاملات روزانه سهام نيز حدود 4 میلیارد و 951 میلیون ریال مي باشد.

همچنین

 

/ 0 نظر / 4 بازدید