عيد فطر

عید ، میعادی در زمان است. و فطر میثاقی با فطرت!

 چرا که رمضان دعوتی است به بازیافتن خود گمشده .

 

ندائی است برای توجه به خدای فراموش شده .

 

ضیافتی است برای تناول از مانده تقوا و پایان این میهمانی خدایی عید قبول است.

 

فطر چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد!

 

 فطر سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است.

 

عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست.مهر قبولی انفاقهای به  قصدقربت است .

 

پایان نامه دوره ی ایثار و گذشت است .

 

 عید فطر ، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس ،

 

 بر میهمانان بندگی مبارک باد.

آمدی و کنارمان بودی. نشستی و راز دل شنیدی. شب را تا به صبح با ما گریستی. حرفهایمان را شنیدی و دردهایمان را دیدی.

سی روز مهمانت بودیم، سی روز بنده نوازی کردی، سی روز هرآنچه خواستیم دادی. بوی خوش تو هنوز به مشام میرسد. بوی سحرهایت، بوی نغمه هایت، بوی ربنا، بوی الهی العفو، بوی بک یا الله.

وقتی نوای دعایت را میشنوم: " اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت" آرام میشوم. وقتی صدا میزنم: "و اسئلک بحق هذا الیوم"، اشک میریزم و به نداشته هایم افسوس میخورم. وقتی صدای منادی که میگوید: " ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد" به گوشم میرسد، تنها در دل آمین میگویم، شاید با نوای خوبانت مستجاب شود.

خدایا، سی روز از بهترین روزهایت، سی شب از آرامترین شبهایت، سی سحر از زیباترین سحرهایت، همه از دستم رفت. شبم سحر شد و روزم شب.

عید فطرت رسید،گویی که آرام جانم آمد. همه را سفارش کردم به قدر، همه را دلداری دادم به کرمت، همه را اصرار کردم به دعا به درگاهت، اما خودم محتاجم، محتاج یک لحظه بیشتر ماندن، یک لحظه بیشتر گریستن و  یک نظر کریمانه ات.

خلق را دعا کردم، میدانم، دعای مثل من مستجاب نیست. اما دعایم در کنار دعای صالحانت بود. دعایم با صدای گریه بندگانت بود. اگر نپذیری، اگر مستجاب نکنی، بر کرمت خدشه است. کلام علی علیه السلام را نفی کرده ای. شاید به گمان خودت مرا از در خانه ات برانی، اما مولایم یادم داد: "و لا اجدُ مفّراً مِمّا کان منّی و لا مفزعا". تو نبخشی، که ببخشد؟ تو راهم ندهی، که قبولم کند؟ تو کاسه ام را پر نکنی، به در خانه کدام کریم روم؟

خدایا، مهمانانت رفتند. اما دور نیستند، منتظر مهمانی تو اند. همه پشت در مینشینند تا از دعوت تو بی خبر نمانند. هم در کوچه قربت قدم میزنند تا هنگام گشودن ، در خواب نمانند. ما همه هستیم. تو کرمت را بر ما نیز بگستران و ما را همراه میهمانان واقعی ات بپذیر. یا ارحم الراحمین.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید