فولاد آلیاژی ایران، چهارصد و پنجاه و نهمین شرکت بورسی

مدیریت پذیرش اوراق بهادار اعلام نمود، بنا به مصوبه‌ی 11 مهر 1389 هیئت پذیرش اوراق بهادار، شرکت فولاد آلیاژی ایران در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌ی مزبور، از تاریخ 5 دی 1389 ، به عنوان چهارصد و پنجاه و نهمین شرکت پذیرفته شده در بخش «ساخت فلزات اساسی» گروه و طبقه‌ی «ساخت آهن و فولاد اساسی»، با کد «19-10-27» و نماد «فولاژ (Folaj)» در فهرست نرخ‌های تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج می‌شود. امیدنامه‌ی پذیرش و درج شرکت فولاد آلیاژی ایران از پیوند زیر قابل دریافت است:

 امیدنامه پذیرش و درج شرکت فولاد آلیاژی ایران در بورس اوراق بهادار تهران

/ 0 نظر / 16 بازدید