دریافت اطلاعات از کارگزاران مکانیزه می شود

 

رسیدگی به امور کارگزاران و دریافت اطلاعات از کارگزاری ها، مکانیزه می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بورس اوراق بهادار، شهرام دانشور، مدیر امور اعضا ضمن بیان این مطلب افزود: به زودی دریافت کاغذی اطلاعات مالی شرکت های کارگزاری حذف می شود و اطلاعات به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد.

مدیر امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار توضیح داد: با مشارکت شرکت های نرم افزاری که سیستم های مالی کارگزاران را ارائه کرده اند، به زودی دریافت اطلاعات ازکارگزاران و رسیدگی به آن ها مکانیزه می شود.

وی  به مزایای این طرح اشاره کرد و افزود: مکانیزه شدن فرایند نظارت اطلاعات دریافت شده از کارگزاران  موجب افزایش سرعت در کار می شود. همچنین این طرح حجم بایگانی ها را کاهش داده و کیفیت بازرسی از کارگزاران را افزایش می دهد. درضمن در هزینه ها نیز صرفه جویی شده و زمان بیشتری در اختیار قرار می گیرد تا در مورد طرح های جدید فکر شود و ایده های جدید شکل گیرد.

دانشور ادامه داد: مدیریت امور اعضاء در حال بازنگری فعالیت های خود می باشد که یکی از آن ها بازنگری در دریافت اطلاعات و نحوه رسیدگی است.

/ 0 نظر / 23 بازدید