انتشار اطلاعات طبقه بندی شرکت های بورسی

وی تصریح کرد: براساس ماده 12 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، طبقه‌بندی شرکت‌ها در تابلوها و بازارها حداکثر تا اردیبهشت ماه سال بعد توسط مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود و برای تایید به هیئت پذیرش اوراق بهادار ارسال می‌شود. این گزارش بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ناشران پذیرفته شده، تهیه می­گردد که گویای شرایط فعلی شرکت‌ها و رشد شاخص‌های مختلف بورس خواهد بود.

حسینی مقدم افزود: براساس این دستورالعمل، شرکتها  براساس معیارهای مختلفی در تابلوها و بازارهای بورس طبقه­بندی می­شوند که از آن جمله می توان به سرمایه، سهام شناور آزاد، تعداد سهامداران، پیش­بینی سود، سود محقق شده، جریانات نقدی عملیاتی شرکت، حجم معاملات و روزهای معاملاتی، امتیاز اطلاع­رسانی و قیمت با فرض وجود ریسکهای ورشکستگی، نقدشوندگی، اندازه و اطلاع­رسانی اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه، این ریسک­ها می­تواند سرمایه گذاری را با مخاطراتی مواجه سازد، مدیریت امور ناشران ضمن طبقه بندی شرکتها در تابلوها و بازارهای مختلف اطلاع رسانی در خصوص این ریسک ها را به وسیله جابجایی در تابلوها انجام می­دهد.

مدیریت امور ناشران خاطرنشان کرد: هدف از طبقه­بندی شرکت­ها، آگاه کردن سرمایه­گذاران  در خصوص ریسک­های مختلف شرکت است. بر اساس دستورالعمل پذیرش، این ریسک­ها در 4 دسته ریسک ورشکستگی، ریسک اندازه شرکت، ریسک نقدشوندگی و ریسک اطلاع­رسانی تقسیم می­شود.

 حسینی مقدم توضیح داد: معیارهای مرتبط با ریسک ورشکستگی شامل زیان انباشته، آخرین پیش­بینی سود حسابرسی شده و سود خالص محقق شده در سال مالی گذشته است. معیارهای مرتبط با ریسک نقدشوندگی نیز شامل درصد سهام شناور آزاد شرکت، درصد تعداد روزهای معاملاتی به کل روزهای شرکت و حجم سهام معامله شده به کل سهام منتشره شرکت است. همچنین امتیاز اطلاع رسانی محاسبه شده بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات نیز مبنای اندازه­گیری ریسک اطلاع­رسانی است.

وی تاکید کرد: همانگونه که مشخص است، همه این ریسک­ها می­تواند سرمایه­گذاری را با مخاطراتی مواجه سازد که از این رو مدیریت امور ناشران ضمن طبقه­بندی آنها در تابلوها و بازارهای مختلف اطلاع­رسانی آنها را برعهده دارد.

مدیریت امور ناشران به آخرین طبقه­بندی انجام شده در اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود:  بر اساس آخرین طبقه­بندی انجام شده در اردیبهشت ماه 92، از مجموعه 316 شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ­های بورس، 60 شرکت در تابلوی اصلی، 61 شرکت در تابلوی فرعی و 195 شرکت نیز در فهرست نرخ­های بازار دوم قرار دارند.

علاقه مندان می توانند برای دیدن آخرین وضعیت شرکت­ها از لحاظ قرارگیری در تابلوها و بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در سال جاری و سال های گذشته اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 10 بازدید