شرکت بورس اوراق بهادار بودجه مصوب خود را پوشش می‎دهد

وی تاکید کرد: اطلاعات بودجه در سال جاری در دو مرحله تعیین و اعلام شده است مرحله اول پیش بینی عملکرد با سرمایه 255 میلیارد ریالی و مرحله دوم بودجه مصوب با سرمایه 300 میلیارد ریالی که با تعدیل مثبت همراه بود.

خاطرنشان می شود: گزارش عملکرد نه ماهه و میزان پوشش بودجه شرکت بورس در سایت کدال قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: با توجه به افزایش حجم و ارزش معاملات انجام شده در بازار سرمایه  برای شش ماهه منتهی به 1390/6/31در مقایسه با بودجه مصوب، تعدیلی در بودجه صورت پذیرفته است، بطوریکه درآمد ارائه خدمات شرکت تا پایان سال جاری  با 20 درصد افزایش از رقم 206,629 میلیون ریال بودجه شده به مبلغ  248,169 میلیون رسیده است.

براساس این گزارش بورس اوراق بهادار تهران EPS سال مالی منتهی به 1391/12/30 خود را با سرمایه اسمی 30 میلیارد تومانی پس از کسر مالیات 490 ریال پیش‎بینی و ا علام کرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید