بانک انصار ، چهارصد و شصت و دومین شرکت بورسی

بانک انصار با نماد «وانصار» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد.


 به گزارش مدیریت پذیرش اوراق بهادار و بنا به مصوبه‌ی 29 خرداد 1390 هیئت پذیرش اوراق بهادار، بانک انصار در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌ی مزبور، از تاریخ 29 تیر 1390 به عنوان چهارصد و شصت و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش «واسطه‌گری‌های مالی» گروه «واسطه‌گری‌های پولی» و طبقه‌ی «سایر واسطه‌گری‌های پولی»، با کد «10-19-65» و نماد «وانصار» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج می‌شود. امیدنامه‌ی پذیرش و درج این شرکت از پیوند زیر قابل دریافت است.

 

امیدنامه پذیرش و درج بانک انصار در بورس اوراق بهادار تهران

/ 0 نظر / 16 بازدید